Có 1 kết quả:

Shí zuǐ shān qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shizuishan district of Shizuishan, Ningxia