Có 1 kết quả:

Shí jǐng shān

1/1

Shí jǐng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Mt Shijing in 珠海市[Zhu1 hai3 shi4], Guangdong
(2) Shijingshan inner district of west Beijing