Có 1 kết quả:

Shí jǐng shān qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shijingshan inner district of west Beijing