Có 1 kết quả:

shí bǎn wǎ ㄕˊ ㄅㄢˇ ㄨㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

slate tile