Có 1 kết quả:

shí bǎn wǎ

1/1

shí bǎn wǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

slate tile