Có 1 kết quả:

shí bǎn lù

1/1

shí bǎn lù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

road or pavement laid with flagstones