Có 1 kết quả:

Shí lín Yí zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shilin Yi autonomous county in Kunming 昆明[Kun1 ming2], Yunnan