Có 1 kết quả:

Shí zhù Tǔ jiā zú Zì zhì xiàn ㄕˊ ㄓㄨˋ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shizhu Tujia Autonomous County in Qianjiang suburbs of Chongqing municipality