Có 1 kết quả:

Shí zhù Tǔ jiā zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shizhu Tujia Autonomous County in Qianjiang suburbs of Chongqing municipality