Có 1 kết quả:

Shí mián xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shimian county in Ya'an 雅安[Ya3 an1], Sichuan