Có 1 kết quả:

shí mián wǎ

1/1

shí mián wǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

asbestos roofing sheet (corrugated)