Có 1 kết quả:

Shí lóu xiàn

1/1

Shí lóu xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shilou county in Lüliang 呂梁|吕梁[Lu:3 liang2], Shanxi 山西