Có 1 kết quả:

Shí hé zǐ shì

1/1

Shí hé zǐ shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shixenze shehiri (Shixenze city) or Shíhézǐ subprefecture level city in north Xinjiang