Có 1 kết quả:

shí huī huá

1/1

shí huī huá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) travertine (geology)
(2) tufa (a type of banded marble)