Có 1 kết quả:

shí huī yán

1/1

shí huī yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

limestone