Có 1 kết quả:

shí huī shí

1/1

shí huī shí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

limestone