Có 1 kết quả:

shí huī huá ㄕˊ ㄏㄨㄟ ㄏㄨㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) travertine (geology)
(2) tufa (a type of banded marble)