Có 1 kết quả:

Shí tái xiàn

1/1

Shí tái xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Shitai county in Chizhou 池州[Chi2 zhou1], Anhui