Có 1 kết quả:

Shí mén xiàn

1/1

Shí mén xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shimen county in Changde 常德[Chang2 de2], Hunan