Có 1 kết quả:

shí jiē

1/1

shí jiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stone step