Có 1 kết quả:

xī měi céng

1/1

xī měi céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sima (geology)
(2) silicon and magnesium layer in earth's crust