Có 1 kết quả:

kuàng wù jú

1/1

kuàng wù jú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mining affairs bureau