Có 1 kết quả:

kuàng shān

1/1

kuàng shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mine