Có 1 kết quả:

kuàng mài

1/1

kuàng mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

vein of ore