Có 1 kết quả:

kuàng chē

1/1

kuàng chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) miner's cart
(2) pit truck