Có 1 kết quả:

Dàng shān

1/1

Dàng shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dangshan county in Suzhou 宿州[Su4 zhou1], Anhui