Có 1 kết quả:

qì jī jiǎo

1/1

qì jī jiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) foundation (for building a wall)
(2) footing