Có 1 kết quả:

qì céng

1/1

qì céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

course (i.e. building layer)