Có 1 kết quả:

qì zhuān gōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

bricklaying