Có 1 kết quả:

kǎn fá

1/1

kǎn fá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hew
(2) to cut down