Có 1 kết quả:

kǎn dāo

1/1

kǎn dāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

machete