Có 1 kết quả:

kǎn tóu

1/1

kǎn tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to decapitate
(2) to behead