Có 1 kết quả:

kǎn tóu bù guò fēng chuī mào

1/1

Từ điển Trung-Anh

to regard decapitation as no more important than the wind blowing off your hat (idiom)