Có 1 kết quả:

kǎn duàn ㄎㄢˇ ㄉㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to chop off