Có 1 kết quả:

kǎn duàn

1/1

kǎn duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to chop off