Có 1 kết quả:

kǎn shù

1/1

kǎn shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to chop wood
(2) to chop down trees