Có 1 kết quả:

kǎn shā

1/1

kǎn shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to attack with a bladed weapon