Có 1 kết quả:

kǎn tóu ㄎㄢˇ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to decapitate
(2) to behead

Một số bài thơ có sử dụng