Có 1 kết quả:

yán jiū fǎn yìng duī

1/1

Từ điển Trung-Anh

research reactor