Có 1 kết quả:

zhuān wǎ

1/1

zhuān wǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tiles and bricks