Có 1 kết quả:

yàn tái

1/1

yàn tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ink stone
(2) ink slab
(3) CL:方[fang1]