Có 1 kết quả:

yàn tián

1/1

yàn tián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ink stone
(2) writing as a livelihood