Có 1 kết quả:

biān jiǔ

1/1

biān jiǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 砭灸術|砭灸术[bian1 jiu3 shu4]