Có 1 kết quả:

pò chǎn

1/1

pò chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go bankrupt
(2) to become impoverished
(3) bankruptcy