Có 1 kết quả:

pò chǎn zhě ㄆㄛˋ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bankrupt person