Có 1 kết quả:

pò chǎn zhě

1/1

pò chǎn zhě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bankrupt person