Có 1 kết quả:

pò shāng fēng ㄆㄛˋ ㄕㄤ ㄈㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

tetanus (lockjaw)