Có 1 kết quả:

pò sì jiù

1/1

pò sì jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Destroy the Four Olds (campaign of the Cultural Revolution)