Có 1 kết quả:

pò huài xìng

1/1

pò huài xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

destructive