Có 1 kết quả:

pò jiù ㄆㄛˋ ㄐㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

shabby

Một số bài thơ có sử dụng