Có 1 kết quả:

pò jiù

1/1

pò jiù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shabby

Một số bài thơ có sử dụng