Có 1 kết quả:

pò chú mí xìn

1/1

pò chú mí xìn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to eliminate superstition (idiom)