Có 1 kết quả:

shēn huà jiā

1/1

shēn huà jiā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gallium arsenide (GaAs)