Có 1 kết quả:

zá huǐ

1/1

zá huǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to destroy
(2) to smash